Zahvala ob slovesu ZOFIJE MESOJEDEC, rojene BORSE

»Ni te več ne na vrtu, ne v hiši, nič več se glas tvoj ne sliši. Če lučko na grobu bo upihnil vihar, vedi, da je v naših srcih ne bo nikdar.«

V 84. letu se je od nas za vedno poslovila naša draga mama, babica, prababica, tašča, teta, ZOFIJA MESOJEDEC, rojena BORSE iz Razdrtega.Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, tople objeme, stiske rok,  podarjeno cvetje, sveče, ostale darove in darovane maše. Hvala gospodu župniku, Antonu Trpinu, za opravljen obred in besede slovesa, pevcem skupine Kvarteta As za odpete pesmi, Pogrebni službi Blatnik iz Škocjana za organizacijo in izvedbo pogreba ter vsem, ki ste bili del maminega življenja in vas nismo posebej imenovali. Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili k zadnjemu počitku in jo boste skupaj z nami ohranili v lepem spominu. Žalujoči: vsi njeni.