Zahvala ob slovesu MARIJE BARBO, rojene GLOBOKAR

“Ni te več na vrtu, ne v hiši, nič več glas se tvoj ne sliši. Če lučko na grobu upihnil bo vihar, v naših srcih je ne bo nikdar.”
Ob boleči izgubi naše drage MARIJE BARBO, rojene GLOBOKAR z Orkljevca pri Mirni Peči, se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečena iskrena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in denarne prispevke. Zahvala tudi Darinki Zoran za pomoč pri negi ter Zavodu Hospic, kjer je preživela zadnje dni življenja. Zahvala sorodnikom, prijateljem, znancem, vaščanom z Orkljevca in Velikega Kala, Krki tovarni zdravil, Grmu Novo mesto – centru Biotehnike in turizma, kolektivu Gostišča na trgu za pogostitev, dr. Romanu Globokarju za lepo opravljen cerkveni obred, Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, pevcem AS za zapete žalostinke in izvajalcu Tišine. Hvala vsem. Žalujoči: Vsi njeni.