Zahvala ob slovesu ALBINE ŠKEDELJ

»Solza, žalost, bolečina te zbudila ni, a ostala je tišina, ki močno boli.«

Ob boleči izgubi naše drage mamice, mame, prababice, tašče, sestre in tete ALBINE ŠKEDELJ iz Straže se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in stisk rok. Še enkrat hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili k večnemu počitku in nam stali ob strani v teh težkih trenutkih. Posebna zahvala osebju Doma starejših občanov Črnomelj, ki ste našo mamo negovali in ji lajšali bolečine, g. župniku Tomažu Marasu za lepo opravljeni obred, pevcem kvintet AS, izvajalcu Tišini ter Pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba.  Žalujoči: Vsi njeni!