Zahvala ob slovesu ALEKSANDRA ZORETA

“Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, a nate spomin bo vedno ostal.”

V 87. letu starosti je za vedno zaspal naš ata, za vse nas očka ALEKSANDER ZORE iz Bogneče vasi 18 pri Trebelnem. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam stisnili roko, izrekli ustno in pisno sožalje ter darovali sveče in cvetje. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, Pogrebni službi Blatnik za organizacijo in izvedbo pogreba. Zahvaljujemo se vsem, ki so mu karkoli dobrega storili v življenju, ohranili spomin na zvok njegove harmonike in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Ohranimo ga v lepem spominu.S hvaležnostjo: Vsi njegovi. 

 

——–