Zahvala ob slovesu ALOJZA ROZMANA

»Mnogo si ustvaril, veliko daroval, vedno  glasu pomoči se odzval. Z nami si boril se v svoji zadnji bolečini. Sedaj bolečine več ne trpiš, nam pa žalost srce trga, solza lije iz oči.

V 71. letu starosti nas je po težki bolezni mnogo prezgodaj zapustil naš dragi mož, oče, dedi, brat, stric in tast ALOJZ ROZMAN. Iskrena hvala sorodnikom, vaščanom,  prijateljem in znancem, sodelavcem: kuhinje Splošne bolnišnice  Novo mesto, Krke obrat Bršljin, Krke KDS in Biroju Standard ter vsem, ki ste se v velikem številu poklonili njegovemu spominu in ga pospremili na zadnji poti. Hvala za izrečena sožalja in besede tolažbe, za podarjeno cvetje, sveče, denarne prispevke ter za darovane svete maše. Hvala Prostovoljnemu gasilskemu društvu  Ždinja vas in vsem gasilcem iz okolice, ki so se mu poklonili s svojo navzočnostjo, Dejanu Bojancu  za lepo predstavitev njegove življenjske poti,  pevcem za sočutno zapete pesmi in prebran govor,  Pogrebni službi Novak iz Straže za spoštljivo izpeljan pogreb ter gospodu župniku Jožetu Račkiju za lepo opravljen obred ter osebju enodnevne bolnišnice Novo mesto ter vsem, ki darujete kri. Naj naše hvaležne misli dosežejo vse, ki ste našega Lojza imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu.  Žalujoči: Vsi njegovi.