Zahvala ob slovesu ALOJZA VDOVČA

»Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, a nate spomin bo večno ostal. »

Ob boleči izgubi našega dragega ALOJZA VDOVČA iz Dobruške vasi 13, se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, ter darovane sveče in svete maše. Posebna zahvala gospodu župniku Tonetu Dularju za lepo opravljen cerkveni pogreb, gospe Meliti Blatnik za občutne in ganljive besede slovesa, pevcem za zapete žalostinke ter Pogrebni službi Blatnik za vso pomoč pri izpeljavi pogreba. Hvala tudi družini Šribar, ki mi je v teh težkih trenutkih stala ob strani. In ne nazadnje hvala tudi vsem, ki ste pokojnega Alojza pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoča: Partnerka Mojca