Zahvala ob slovesu ALOJZIJA BOŽIČA

»Nisi se izgubil kot zven v tihoto, nisi odšel v nič in pozabo, po tebi merim stvarem pomen in tvojo pesem skušam peti za tabo. (T.Pavček)

V 87. letu starosti nas je tiho zapustil dragi mož, oče, dedek, brat, tast in stric ALOJZIJ BOŽIČ iz Novega mesta, Westrova ulica 32. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sodelavcem in sosedom, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, nam nudili podporo in pomoč. Hvala vsem za izrečena sožalja. Posebna zahvala župniku Dejanu Pavlinu za opravljeni obred in besede slovesa, pevcem ter Pogrebni službi Komunale Novo mesto. Hvala vsem, ki ste ga pospremili k njegovemu zadnjemu počitku in ga boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: vsi njegovi.