Zahvala ob slovesu ALOJZIJA KOLENCA

»Nisi se izgubil kot zven v tihoto, nisi odšel v nič in pozabo: po tebi merim stvarem pomen in tvojo pesem skušam peti za tabo.« (T. Pavček)

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, brata, tasta, strica in starega ata ALOJZIJA KOLENCA, iz Hmeljčiča 5, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam stali ob strani in nam nudili pomoč v težkih trenutkih. Hvala za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in sv. maše. Posebna zahvala župniku za lepo opravljen obred, uslužbencem Doma starejših občanov Novo mesto za  skrb in lajšanje bolečin, Zvonetu Lahu za ganljive besede slovesa, vsem gasilcem ter Pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba. Vsem še enkrat iskrena hvala. Žalujoči: Vsi njegovi.