Zahvala ob slovesu ALOJZIJA KOSA

V 95. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, tast, stric, dedi, pradedi, prapradedi ALOJZIJ KOS, Šmarjeta 43, Šmarješke Toplice, od katerega smo se poslovili v sredo, 10. novembra 2021, na pokopališču v Šmarjeti. Iskrena hvala Splošni bolnišnici Novo mesto, g. župniku za opravljen obred, Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine, Termam Krka, ZŠAM Novo mesto in vaščanom, prijateljem ter znancem za izrečena sožalja in podarjene sveče in cvetje. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se poklonili našemu očetu na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu. Za vedno boš ostal v naših srcih.

Žalujoči sinovi: Damijan, Marjan in Tomaž z družinami.