Zahvala ob slovesu ALOJZIJA ŠINKOVCA

“Srce je omagalo, zastal je dih, a spomin nate bo večno ostal. Ne bomo tožili, ker si odšel, hvaležni bomo, ker si bil.”

Na pragu 87. leta se je od nas nepričakovano poslovil naš dragi mož, ate, dedek, stric, tast, boter, sosed in prijatelj ALOJZIJ  ŠINKOVEC. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče,  denarno pomoč  in svete maše. Posebej se zahvaljujemo gospodu župniku Silvestru Fabijanu za lepo opravljen obred, Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, cvetličarni Silva iz Sevnice za cvetlične aranžmaje, govornici Jožici Repše za ganljive besede slovesa, pevcem z Rake in trobentaču. Hvala vsem, da ste našega Alojzija v tako velikem številu pospremili na njegovo  zadnjo pot in ga boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: Vsi njegovi.