Zahvala ob slovesu ALOJZIJE JANEŽIČ, rojene BUTARA

“Za vedno si zaspala, v neskončni čas odpotovala, a hkrati si tu za vedno del nas ostala.”                                                                                                                                                                                 Ob boleči izgubi naše drage ALOJZIJE JANEŽIČ, rojene BUTARA ljubeče mame, stare mame, prababice, tašče, sestre, tete, botre in dobre sosede, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečena sožalja, podarjene sveče, svete maše in denarne prispevke. Iskrena hvala vsem,  ki ste delili našo žalost in nas podprli v težkih trenutkih. Posebno zahvalo izrekamo patronažni sestri Jožici za obiske na domu, gospodu župniku Jožetu Kohku za maziljenje in gospodu župniku Andreju Golčniku za lepo opravljen obred, Mileni Knez za čustven govor slovesa, Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, praporščakoma, vsem pevcem ter izvajalcu Tišine.  Žalujoči: vsi njeni.