Zahvala ob slovesu ALOJZIJE SUŠA

“Kdor živi v srcu svojih dragih, ni mrtev, še naprej ostaja navzoč v njihovem življenju.” (Immanuel Kant)

V 94. letu nas je zapustila ljuba mama,babica, prababica, tašča, sestra, svakinja, teta in botra ALOJZIJA SUŠA iz Cerovca pri Trebelnem.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom, sodelavcem kolektiva Ensi d.o.o., in vsem bivšim sodelavcem, za izrečena sožalja in tople besede sočutja. Hvala za podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Zahvaljujemo se Pogrebni službi Blatnik za organizacijo zadnjega slovesa, govornici Meliti za čutno prebran govor, gospodu župniku za opravljeni obred, pevcem za lepo zapete njene najljubše pesmi in izvajalcu Tišine. Iskrena hvala zdravstvenemu osebju Zdravstvenega doma Trebnje predvsem: dr. Jenkole, dr. Humar, dr. Barbo ter osebju v Splošni bolnišnici Novo mesto predvsem srčni sestri Bernardi Mesojedec za lajšanje bolečin, vzpodbudo in moralno podporo domačim.

Hvala vsem, ki ste imeli našo mamo radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njeni.