Zahvala ob slovesu AMALIJE SUKOVIČ

Ob izgubi naše drage mame AMALIJE SUKOVIČ iz Mirne Peči, se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sodelavkam in sodelavcem, prijateljem, sosedom za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, denarne prispevke in darovane maše. Srčna hvala njeni osebni zdravnici dr. Guštinovi ter gospe Ivici Marn, ki sta jo obiskovali na domu. Iskrena hvala gospodu župniku za opravljen obred, Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, pevcem za odpete pesmi in poslovilne besede. Žalujoči: vsi njeni.