Zahvala ob slovesu ANA OSTANEK

“Vsaka mama je prava mama, dana za srečo in veselje. Prava. In ena sama. Za vse življenje.” (T. Pavček)

V 91. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica in prababica ANA OSTANEK, iz Dola pri Trebnjem 13. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, vaščanom Dola pri Trebnjem in Hrastnega za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Hvala  g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem za sočutno zapete pesmi, izvajalcu Tišine ter Komunali Trebnje za organizacijo pogreba. Zahvaljujemo se tudi osebju Doma starejših občanov Trebnje za oskrbo v zadnjih letih njenega življenja. Hvala vsem, ki ste se prišli poslovit od naše mame in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: Vsi njeni.