Zahvala ob slovesu ANDREJA HOČEVARJA

“Ko se prebujalo je jutro, tiho si odšel, pustil si le sledi svojih rok, zdaj naš dom ovit je v sivino, obup, žalost in neizprosno bolečino. Si kot sonce življenja sijal, za vse svoje ljubezen razdal,
odslej boš kot zvezda svetleča, naj ti v nebesih dana bo sreča.”

Mnogo prezgodaj nas je v 49. letu zapustil naš predragi ati, mož, brat, sin, zet, bratranec, nečak, stric in dobri prijatelj Andrej Hočevar iz Zbur. Od njega smo se poslovili 23. septembra 2021 na pokopališču v Slapah. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, sodelavcem iz Plastoforma, staršem otrok, vzgojiteljem ter učiteljem OŠ Šmarjeta, znancem in prijateljem za izročeno iskreno sožalje, darovano cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč. Velika zahvala tudi univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana – Klinika za infekcijske bolezni-oddelek intenzivne terapije in splošni bolnišnici Novo mesto – interni oddelek intezivne terapije. Hvala vsem za čustveno podporo in delavno pomoč. Hvala govornici Marjeti za besede slovesa,  moškemu kvartetu za čudovito zapete pesmi,  gospodu župniku Andreju Golčniku za lepo opravljen obred ter  Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se poklonili našemu ljubemu Andreju, ga pospremili na zadnjo pot, ter ga boste ohranili v najlepšem spominu.

Žalujoči: Vsi njegovi.

.