Zahvala ob slovesu ANDREJA JANEŽIČA

»Si kot sonce življenja sijal,
za vse svoje ljubezen razdal,
odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.«

V 52. letu starosti nas je veliko prezgodaj zapustil naš mož, oči, dedi, brat, sin, stric in prijatelj ANDREJ JANEŽIČ iz Hrastovice pri Mokronogu. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje, denarno pomoč ter darovane svete maše. Zahvala tudi Osnovni šoli Mokronog in Srednji strojni šoli Šolskega centra Novo mesto. Iskrena zahvala tudi vsem, ki ste nam nudili pomoč in stali ob strani v težkih trenutkih ter se poklonili Andreju  in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Ohranili ga bomo v najlepšem spominu. Žalujoči: Žena Tatjana z otroci.