Zahvala ob slovesu ANE AVBAR

V 90. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica in prababica ANA AVBAR, Gradiška ulica 16, Straža. Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem  sorodnikom, prijateljem, sosedom in vsem, ki ste nam stali ob strani, darovali cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala osebnemu zdravniku dr. Francu Koklju ter Splošni bolnišnici Novo mesto. Hvala gospodu župniku za opravljen obred, trobentaču, Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba in vsem, ki ste našo mamo pospremili k njenemu zadnjemu počitku. Žalujoči: Vsi njeni.