Zahvala ob slovesu ANE GORENC

»Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, a nate spomin bo vedno ostal.«

V 94. letu starosti nas je zapustila draga mama, stara mama, prababica, sestra, teta, tašča, sestrična in dobra soseda ANA GORENC iz Herinje vasi 8 pri Otočcu. Iskrena hvala vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za ustno in pisno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, za vse darove in darovane svete maše. Hvala kolektivu gastro – nefrološkega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto, gospodu župniku za lepo opravljen obred, gospodu Florjančiču za ganljive besede slovesa, Društvu upokojencev in Lovski družini Otočec, kvartetu AS za zapete žalostinke, Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba ter vsem, ki ste našo mamo pospremili na zadnjo pot. Vsem in vsakemu posebej, iskrena hvala. Žalujoči: hčerka Marinka, sinova Janko in Silvo z družinama ter ostalo sorodstvo.