Zahvala ob slovesu ANE PLESKOVIC

»Kjerkoli si zdaj – naj te sreča poišče! V svetlobi naj tvoje bo zdaj bivališče! Ljubezen, ki obilno si nam jo dajala, za vedno v vseh naših srcih bo ostala!«

V 94. letu starosti se je od nas tiho poslovila naša draga ANA PLESKOVIC iz Muhaberja 6, Novo mesto. Hvaležni smo, ker si bila del naših življenj. Ob boleči izgubi ljubljene sestre in tete se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem, ki ste bili v težkih trenutkih z nami, nam ustno ali pisno izrazili sožalje, darovali cvetje, sveče in denarne prispevke. Posebno zahvalo izrekamo dr. Kresetovi, ki je v času njene bolezni požrtvovalno skrbela zanjo, Komunali Novo mesto za organizacijo pogreba, gospodu župniku Mitji Buliču in Jožetu Mrvarju za lepo opravljen obred in mašo, cerkvenim pevcem iz Prečne, kvartetu AS za čudovito zapete pesmi ob grobu, izvajalcu Tišine ter govorcem za ganljive besede slovesa. Hvala tudi vsem, ki niste poimensko posebej omenjeni v tej zahvali.

Iskrena hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od naše Anči in jo pospremili na zadnji poti k večnemu počitku ter nam s tem pokazali, da ste jo spoštovali in imeli radi.

Žalujoči: Vsi njeni, ki smo jo imeli radi.