Zahvala ob slovesu ANE POVŠE

»Kogar močno ljubiš, ta nikoli ne umre, le daleč daleč je…«

Te besede so se usedle v naša srca, ko se z veliko bolečino spominjamo naše drage žene, mame, sestre, tete, botre, sosede in prijateljice ANE POVŠE iz Zagrada pri Škocjanu, ki nas je v 62. letu starosti mnogo prezgodaj zapustila. V teh težkih trenutkih izgube in žalosti se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, znancem, sovaščanom, vinogradnikom Zagradske Gore in Nogometnemu klubu Prijatelji, ki ste se v velikem številu poklonili njenemu spominu ter jo pospremili na njeni zadnji poti, darovali cvetje, sveče in finančne darove, prispevali za svete maše ter nam nudili oporo v teh težkih trenutkih slovesa. S hvaležnostjo se zahvaljujemo, gospodu župniku Antonu Dularju za lepo opravljen obred, Pogrebni službi Blatnik za dostojanstveno izvedbo pogreba, pevcem kvarteta AS za sočutno zapete pesmi in izvajalcu Tišine. Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja in boste našo mamo ohranjali v lepem spominu. Žalujoči: Vsi njeni.