Zahvala ob slovesu ANE UCMAN

Ob boleči izgubi naše drage mame ANE UCMAN, se iskreno zahvaljujemo osebju pljučnega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto, za ves trud, ki so ga izkazali ob bolezni mame. Zahvala gre tudi Penzionu Ivanež, Gabrje, za vso pomoč, prijateljem, sorodnikom, sovaščanom za izrečeno sožalje, vsem sodelavcem in sodelavkam Adrie mobil, tovarne zdravil Krka, Zdravstvenemu domu – oddelek patronažne službe, MePZ društva upokojencev Novo mesto za izrečeno sožalje, sveče, denarno pomoč ter darovane maše. Hvala tudi župniku, Tadeju Kersniču, za lepo opravljen obred, pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, pevcem za srčno odpete pesmi ter izvajalcu Tišine. Še enkrat hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: Vsi njeni.