Zahvala ob slovesu ANE ŽAGAR

Ob boleči izgubi naše drage mame ANE ŽAGAR, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom, sodelavcem  Krke d.d. – obrat Bršljin, Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin  Novo mesto, osebju pljučnega oddelka Splošni bolnišnici Novo mesto, Domu starejših občanov Trebnje za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in svete maše. Iskrena hvala Skupini As za zapete žalostinke, govornici ga. Mari Grabnar za ganljive besede slovesa, izvajalcu Tišine, duhovniku g. Nemaniču za opravljen obred ter Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba. Vsakemu posebej še enkrat: »Bog povrni tisočkrat!«

Žalujoči: Vsi njeni.