Zahvala ob slovesu ANE ZORC

»Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, a nate spomin bo vedno ostal.«

Ob boleči izgubi naše drage mame ANE ZORC se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, bližnjim sosedom in vaščanom Malkovca, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, za podarjene sveče, cvetje in darovane svete maše. Hvala Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, gospodu župniku Jožetu Kohku za lepo opravljen cerkveni obred, pevcem, izvajalcu Tišine in govornici Meliti za poslovilni govor. Iskrena hvala vsem, ki ste se poklonili naši mami, jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: vsi njeni.