Zahvala ob slovesu ANGELE BEDEK

»Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je.«

V 84. letu starosti nas je zapustila draga žena, mama, stara mama, tašča, teta, botra in sestra ANGELA BEDEK iz Gabrja. Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in vaščanom za tolažilne besede ter podarjene sveče, prispevke in svete maše. Iskrena hvala g. Martinu Luzarju za ganljive besede slovesa, Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba in pevcem za zapete žalostinke, trobentaču za izvedbo Ave Marije in g. župniku za lepo opravljen obred s sveto mašo. Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja in jo boste ohranili v lepem spominu. Vsem še enkrat iskrena hvala. Žalujoči: Vsi njeni.