Zahvala ob slovesu ANGELE KONCILJA

Ob boleči izgubi naše drage mame ANGELE KONCILJA iz Podturna pri Dolenjskih Toplicah, se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Zahvala sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, pevcem, Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba in gospodu župniku za lepo opravljen obred. Žalujoči: Vsi njeni.