Zahvala ob slovesu ANTONA KRAMARJA

V 87. letu starosti nas je zapustil naš dragi ANTON KRAMAR iz Gorenjega Karteljevega 26. Ob boleči izgubi se iskreno in toplo zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in vsem ostalim za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Iskrena hvala gospodu župniku, Pogrebni službi Oklešen, pevcem, izvajalcu Tišine in gasilcem. Hvala vsem, ki ste se poklonili našemu atiju, ga pospremili na zadnjo pot in ga boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: Vsi njegovi.