Zahvala ob slovesu ANTONA SLAKA

»Vse življenje si garal, vse  za dom, družino dal. Sledi ostale so povsod od dela tvojih pridnih rok

Ob boleči izgubi našega dobrega moža, očeta in ata  ANTONA SLAKA, Drečji vrh 25, se iskreno zahvaljujemo za izrečeno sožalje in besede tolažbe vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem, bivšim sodelavcem Žage DEU in družini Deu, kolektivom Pošte Mokronog, Tomplasta iz Mirne in Šolskega centra Novo mesto. Hvala za vse darove, darovane svete maše, cvetje in sveče. Zahvala tudi gospodu župniku in pevcem iz Trebelnega ter Pogrebni službi Blatnik. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: Vsi njegovi.