Zahvala ob slovesu ANTONA TURKA

Ob boleči izgubi našega dragega ANTONA TURKA, iz Velikega Cerovca, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za podarjene sveče, svete maše in denarne prispevke za obnovo cerkve v Stopičah. Hvala gospodu župniku Tadeju Kersniču za lepo opravljen obred, pevcem Kvarteta As za zapete žalostinke, Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba in vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste našega Antona pospremili na njegovi zadnji poti. Žalujoči: vsi njegovi.