Zahvala ob slovesu ANTONA TUTINA

“Pomlad bo na tvoj vrt prišla in čakala, da prideš ti in sedla bo na rožna tla in jokala, ker te ni. (Simon Gregorčič)
V 62. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek, tast, brat in stric ANTON TUTIN iz Dolža. Ob boleči izgubi našega dragega očeta se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem, sodelavkam Splošne bolnišnice Novo mesto, sodelavcem Kaaapa in Gostišča Loka za izrečeno sožalje, darovane sveče in spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala gospodu župniku Tadeju Kersniču za lepo opravljen cerkveni obred in besede slovesa, Pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke, gospodu Martinu Luzarju za ganljive besede slovesa, izvajalcu Tišine in vsem, ki so nam ob teh težkih trenutkih stali ob strani. Posebna hvala družini Sašek za vso izkazano pomoč. Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala. Z njegovim odhodom je nastala neskončna praznina, ki jo bomo napolnili z bogatimi spomini. Ati bo v naših srcih vedno živel.
Žalujoči:  Vsi njegovi.