Zahvala ob slovesu ANTONIJE BOVHAN

Kogar imaš rad, nikoli ne umre. Le daleč, daleč je…

V 81. letu starosti se je poslovila od nas draga ANTONIJA BOVHAN, iz Malih Poljan 12 pri Škocjanu. Ob boleči izgubi se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od nje in jo pospremili na njeni zadnji poti. Iskreno se zahvaljujemo sodelavcem  iz podjetij Krka, d. o . o. – Notol 1, iz Plastoforma – Šmarjeta ter sodelavcem iz Elfisa – Novo mesto. Zahvala tudi vaščanom iz Osrečja za vso pozornost – za poklonjeno cvetje, sveče in svete maše, pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, govornici za izrečene besede, pevcem za zapete žalostinke ter izvajalcu Tišine. Posebna zahvala g. župniku Antonu Dularju za lepo opravljen obred, Vrtnariji- cvetličarni Zupančič – Cemič ter Penzionu Sreča. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste se od naše mame poslovili in jo boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: Vsi njeni.