Zahvala ob slovesu ANTONIJE KOČMAN

»Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je…..«

V četrtek, 17. marca 2022, smo se na pokopališču v Beli cerkvi poslovili od naše drage mame ANTONIJE KOČMAN, iz Družinske vasi. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem, znancem, sodelavcem ter županu  Marjanu Hribarju  za izrečeno sožalje, darovanje sveč in svetih maš. Iskrena hvala gospodu župniku Jožetu Nemaniču za opravljen obred, Pogrebni služb Blatnik za organizacijo pogreba ter pevcem za zapete žalostinke. Hvala vsem, ki ste se poklonili naši mami, jo pospremili na zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: Vsi njeni.