Zahvala ob slovesu ANTONIJE VOVKO

»In rože rdeče na grobu, ki včasih kot čudež cvetijo, so žarek ljubezni in smisla, ko sveče nekoč dogorijo.« (F. Lainšček)

V 86. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama ANTONIJA VOVKO iz Gabrja. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, znancem in sosedom za izrečena sožalja, podarjene sveče in cvetje ter denarne prispevke. Lepa hvala osebju Doma starejših občanov Metlika za vso prijaznost in nego v času njenega bivanja v domu. Za lepo opravljen poslovilni obred se zahvaljujemo duhovniku g. Kokotcu, pevcem, trobentaču in Pogrebni službi Oklešen. Hvala tudi vsem ostalim, ki ste nam kakorkoli pomagali in nam stali ob strani v teh težkih trenutkih. Hvala vsem, ki ste se poklonili naši mami, jo pospremili na zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem spominu. Mama, počivaj v miru! Žalujoči: Vsi  njeni.