Zahvala ob slovesu AUGUŠTINA – GUSTIJA TEROPŠIČA

»Tiho sedaj si odšel kot lepa misel, ki mine in nam pusti le spomine.«

V 89. letu starosti se je od nas poslovil dragi AUGUŠTIN – GUSTI TEROPŠIČ, iz Herinje vasi, Otočec. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom, ki ste se poklonili njegovemu spominu ob zadnjem slovesu v petek, 22. septembra 2023. Hvala tudi vsem, ki ste darovali za svete maše v pokojnikov spomin,  Pogrebnim službam Oklešen in Komunali Novo mesto, izvajalcu Tišine, gospodu župniku Štefanu Hosti in pevcem, ki ste pokojnika k večnemu počitku pospremili z njegovimi ljubimi melodijami o domovini in gorah. Posebna zahvala celotnemu osebju Doma starejših občanov Metlika, ki ste vseskozi zelo dostojno skrbeli za pokojnika, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Otočec ter  gospodu  Miranu Zupančiču za besede slovesa, ki so orisale življenjsko pot Gustija. Vsi, ki bi se želeli posloviti od pokojnika, pa novica o zadnjem slovesu ni prišla pravočasno do vas, lahko to storite na pokopališču Srebrniče, kjer je bil na njegovo željo izveden raztros. Žalujoči: Vsi njegovi.