Zahvala ob slovesu BOGDANA ŠTRAVSA

Ob boleči izgubi dragega BOGDANA ŠTRAVSA iz Drečjega vrha pri Trebelnem, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, tople besede in podarjene sveče. Hvala gospodu župniku Jerneju za poslovilni obred, Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke ter govorniku za ganljive besede slovesa.  Hvala vsem, ki boste našega Bogdana ohranili v lepem spominu. Žalujoči: Vsi njegovi.