Zahvala ob slovesu BRANKA GOVEDNIKA

“Zapeli so pesem, tebi v slovo. Ostaja spomin in bolečina, ostaja praznina, molk in tišina.”

V soboto, 26. februarja 2022 smo se na pokopališču Pri treh farah v Rosalnicah pri Metliki poslovili od našega dragega moža, očeta, dedka, brata, strica, botra, prijatelja in soseda BRANKA GOVEDNIKA, iz Grabrovca. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem, nekdanjim sodelavcem, znancem, kolektivom Unitransport d.o.o., Bar Eurotek, Joe & Luca, Tabakum d.o.o., G.A.S. d.o.o. za izrečeno sožalje, darovano cvetje in denarno pomoč. Hvala g. kaplanu za lepo opravljen obred in sovaščanki gospe Anici za poslovilne besede, osebju Doma starejših občanov in Zdravstvenega doma  Metlika, posebej pa doktorici Tanji Mišmaš, dr. Nenadu Martinoviču in vsem reševalcem nujne medicinske pomoči, cvetličarni Brinc za aranžirano cvetje in Pogrebni službi Piškurič za sočutno organizacijo pogreba, izvajalcu Tišine in pevcem za zapete pesmi. Iskrena hvala tudi vsem neimenovanim, ki ste nam kakorkoli drugače pomagali, bili pripravljeni pomagati, nam stali ob strani in nas tolažili v času slovesa. Hvala vsem, ki ste imeli našega očeta radi, ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njegovi.