Zahvala ob slovesu BRANKA KIRNA

»Ni te več na vrtu, ne v hiši, nič več glas se tvoj ne sliši, če lučko na grobu upihnil bo vihar, v naših srcih je ne bo nikdar.«
V 71. letu starosti nas je po težki bolezni zapustil naš dragi mož, oče, dedi, brat, stric in tast BRANKO KIRN, Loke 12, Straža. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sovaščanom, znancem, ki ste skupaj z nami k večnemu počitku pospremili našega Branka. Iskrena hvala za izrečena sožalja, za vse darovane sveče in denarno pomoč. Posebna zahvala Pogrebni službi Oklešen in kvartetu As za zapete skladbe, župniku Jožetu Mrvarju za lepo opravljen obred ter kolektivu Adrie Mobil. Žalujoči: vsi njegovi.