Zahvala ob slovesu BRUNA ŠKERJANCA

»Veseli s teboj smo živeli, žalostni smo, ker te več ni. Ostali so živi spomini, z nami potuješ vse dni.«

Ob boleči izgubi dragega moža, atija, dedija, brata, tasta, strica in bratranca BRUNA ŠKERJANCA, z Roženberka 7 pri Šentrupertu, se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za tolažilne besede, izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in sv. maše. Najlepša hvala Pogrebni službi Komunale Trebnje za organizacijo pogreba, pevcem Moškega pevskega zbora Prijatelji za zapete pesmi, izvajalcu Tišine ter gospodu župniku za opravljen obred. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se poklonili našemu Brunu, ga pospremili na zadnjo pot ter ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njegovi.