Zahvala ob slovesu DANICE ŠERCELJ roj. NOVINA

“Kogar imamo radi, nikoli zares ne umre, ne odide. Ostaja v naših srcih
in v slikah večnega spomina.”

V 85. letu nas je zapustila naša draga mama, babica in prababica, sestra, teta DANICA ŠERCELJ roj. NOVINA iz Sel pri Dolenjskih Toplicah 21. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za ustno in pisno izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Zahvaljujemo se Paliativnemu timu Splošne Bolnice Novo mesto za podporo in pomoč v zadnjih dneh življenja, gospodu župniku, Dušanu Kožuhu, za lep poslovilni obred, ga. Barbari Barbič za prebrane besede ob slovesu, Društvu upokojencev Dolenjske Toplice, pevcem skupine AS za poslovilne pesmi, Pogrebni službi Oklešen za lepo opravljeno pogrebno slovesnost ter vsem ostalim, ki so nam kakor koli pomagali. Iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi, se poslovili od nje in jo boste ohranili v lepem spominu. Za vedno boš ostala v naših srcih.

Žalujoči: Vsi njeni.