Zahvala ob slovesu DARINKE JURŠIČ

»Kogar močno ljubiš, ta nikoli ne umre.«

Te besede so se vsedle v naša srca, ko se z veliko bolečino spominjamo naše drage žene, mame, babice, tete, sosede in prijateljice DARINKE JURŠIČ iz Dolža, ki nas je v 61. letu starosti prezgodaj zapustila.

V teh trenutkih izgube in žalosti se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, znancem in sovaščanom, ki ste se v velikem številu poklonili njenemu spominu ter jo pospremili na njeni zadnji poti, darovali cvetje, sveče in darove, prispevali za svete maše ter nam nudili oporo  v teh težkih trenutkih slovesa.

S posebno hvaležnostjo se zahvaljujemo Kliniki Golnik, župniku Tadeju Kersniču za lepo opravljen obred, Pogrebni službi Blatnik za dostojanstveno izvedbo pogreba, pevcem kvarteta AS za sočutno zapete pesmi, izvajlcu Tišine. Posebno zahvalo namenjamo Simoni Poljanec za ganljive in srčne besede slovesa.

Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja in jo boste ohranjali v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njeni.