Zahvala ob slovesu DARKA KRALJA

»Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, a nate spomin bo večno ostal.«

Ob boleči izgubi našega dragega  DARKA KRALJA  iz Zaloga 14, Škocjan, se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Hvala za vsa izrečena sožalja in tolažilne besede ter za vse darovane sveče in svete maše. Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili na njegovi prerani zadnji poti. Posebna zahvala velja vsem tistim prijateljem in sodelavcem, ki ste mu izkazali posebno čast, ko ste ga osebno pospremili k njegovem zadnjem počitku. Vesel je bil vsakega pozdrava, obiska, klica in vseh spodbudnih besed. Iskrena hvala srčnemu osebju abdominalne kirurgije UKC Ljubljana, še posebno sestri Mirjani za vso pomoč in podporo ter paliativnemu timu Splošne bolnišnice Novo mesto za pomoč in nasvete. Hvala govornici za prebrane besede, Pogrebni službi Blatnik, gospodu župniku Tonetu Dularju, sošolcem in kolektivu Osnovne šole Frana Metelka Škocjan ter Maji in Meliti. Ne pozabite kako rad je bil v vaši družbi. Žalujoči: vsi njegovi.