Zahvala ob slovesu DARKA STRAJNARJA

“Spomini so kot iskre, ki pod pepelom tlijo, A ko jih razgrneš, vedno znova zažarijo.” (J. W. Goethe)

V 68. letu starosti nas je zapustil naš ljubljeni mož, oče, tast, dedi, brat in stric  DARKO STRAJNAR, iz Dolenjega Gradišča pri Dolenjskih Toplicah. Od njega smo se poslovili 29. decembra 2021 na pokopališču v Dolenjskih Toplicah. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, sodelavcem Eurotenela, delavcem DARS-a za darovane sveče, sv. maše, finančne prispevke, za izrečene tolažilne besede in hvala gospodu župniku Kožuhu za lep poslovilni obred. Hvala dr. Čehovi in dr. Mihelaču za nesebičen trud v času njegove bolezni. Hvala PGD Dolenjske Toplice, govornikoma Jožetu Muhiču in vnukinji Samanti za govora ob slovesu. Zahvala tudi praporščakom, vnukinji Samanti za zaigrane melodije in pevcem skupine AS. Posebna zahvala Pogrebni službi Oklešen za vso organizacijo in vodenje pogreba. Hvala tudi tistim, ki jih nismo posebej imenovali, hvala vsem, ki ste ga imeli radi, se poslovili od njega in ga boste ohranili v lepem spominu. Za vedno boš ostal v naših srcih.

Žalujoči: vsi njegovi