Zahvala ob slovesu DRAGA MUHIČA

“Dober, plemenit človek, ki je z nami živel, nam ne more biti odvzet, kajti v našem srcu je zapustil svetlo sled svoje dobrote in plemenitosti.”

V 63. letu starosti nas je zapustil naš vzornik in junak  DRAGO MUHIČ iz Orkljevca.
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, sina, brata, strica, svaka, botra in prijatelja se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste našega Dragota spremljali skozi življenje in ga pospremili tudi na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem, vaščanom, sodelavcem GPI Tehnike, poslovnim partnerjem, sošolcem iz gradbene šole, Občini Mirna Peč, Društvom, gasilcem in motoristom za izrečeno sožalje, oporo, podarjene sveče in cvetje, denarne prispevke in darovane svete maše. Hvala tudi gospodu župniku Janezu Rihtaršiču za lepo opravljen obred in sveto mašo, govornikom za ganljive besede slovesa, Pogrebni službi Oklešen in pevcem za lepo zapete žalostinke. Iskrena hvala vsem! Žalujoči: Vsi njegovi.