Zahvala ob slovesu DRAGICE BOBIČ

Po kratkotrajni bolezni smo se 7. novembra 2023, poslovili od naše ljube mami DRAGICE BOBIČ,  trgovke in gostilničarke iz Škocjana. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, ter sosedom za podarjeno cvetje, sveče, svete maše in denarne prispevke v korist župnijske cerkve v Škocjanu. Posebna hvala g. župniku Tonetu Dularju, Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, g. Meliti za ganljiv govor, Cvetličarni Zupančič, vsem praporščakom, Obrtni zbornici Novo mesto, gasilcem iz gasilskih društev občine Škocjan, pevcem in izvajalcu Tišine. Hvala vsem, ki v zahvali niste bili posebej imenovani, pa ste vseeno bili del maminega življenja. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste našo mami v tako velikem številu pospremili na njeno zadnjo pot. Žalujoči: vsi njeni.