Zahvala ob slovesu DRAGICE HOČEVAR

»Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, a nate spomin bo vedno ostal.«

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice ,tašče, botre in sosede DRAGICE HOČEVAR iz Brezovice pri Trebelnem 4, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem  in znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe,  iskrene stiske rok, za vso podarjeno cvetje, sveče,  denarno pomoč  in ponujeno  oporo v težkih trenutkih slovesa.  Zahvaljujemo se osebju Splošne bolnišnice Novo Mesto in  patronažne službe Zdravstvenega doma Trebnje.  Iskrena hvala Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogrebne slovesnosti,  gospodu župniku Janezu Zdešarju za lepo opravljen obred  ter pevcem za zapete žalostinke ter vsem ostalim, ki ste se mami  poklonili in jo pospremili k večnemu počitku. Naj naše hvaležne misli dosežejo vse, ki ste Dragico imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: sin Tone z družino in vsi njeni.