Zahvala ob slovesu FANIKE JUNKAR

Ob izgubi naše drage mame, stare mame, tašče, sestre in tete FANIKE JUNKAR iz Dolenje vasi pri Raki 6 se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom ter  znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani.

Hvala za darovano cvetje, sveče, darove za svete maše ter dar za v korist v obnovo cerkve svete Neže. Iskrena hvala Pogrebni službi Blatnik, Vrtnarstvu Irene Zupančič Cemič za aranžiranje, gospodu župniku Boštjanu Gorišku za lepo opravljen obred, praporščakom, Raškim pevcem za zapete žalostinke ter Splošni bolnišnici Brežice. Zahvaljujemo se tudi podjetju Kaaap d.o.o. Novo mesto in Dars d.d. – AC baza Novo mesto za izrečena sožalja in vso podporo.

Vsem, ki ste se prišli od naše drage mame poslovit in ste jo pospremili na njeni zadnji poti ,še enkrat iskrena hvala.

Z žalostjo v srcu, vsi njeni.