Zahvala ob slovesu FRANCA BERKOPCA

»Ne jokajte ob mojem grobu, le tiho k njemu pristopite, pomislite kako trpel sem in večni mir mi zaželite.«

Ob izgubi predragega očeta, brata, strica, tasta in dedija FRANCA BERKOPCA, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekali sožalje, darovali cvetje, sveče, svete maše ter denarne prispevke. Iskrena hvala sodelavcem: Adrie mobil in Ključavničarstva Bučar, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vavta vas, govorniku Dušanu Krštincu za ganljive besede slovesa, osebnemu zdravniku Blažu Koklju za obiske na domu, patronažni sestri Vlasti Femc ter negovalkam: Jasmini, Majdi in Darinki, ki so pomagale našemu očetu.  Iskrena hvala gospodu župniku Tomažu Marasu za zvonenje, sveto mašo in molitev, pevcem As za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine, Pogrebni službi  Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba ter vsem, ki ste se poklonili našemu  očetu, ga pospremili na zadnjo pot in ga boste ohranili v lepem spominu. Vsem še enkrat hvala. Ohranili ga bomo v večnem spominu. Žalujoči: Vsi njegovi.