Zahvala ob slovesu FRANCA ILJAŽA

Ob izgubi dragega moža, očeta, brata, strica in botra FRANCA ILJAŽA iz Pangrč Grma se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, darovane sveče, svete maše in denarne prispevke. Posebna zahvala velja osebni zdravnici dr. Miličevi , patronažni sestri Andreji, intenzivnemu oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto, gospodu župniku Tadeju Kersniču za obiske na domu in pogrebni obred, patru Marku Novaku za obiske v bolnišnici, gospodu Toniju Goršinu za poslovilne besede, gospe Tončki za molitev, pevcem Toneta Finka, aktivistkam  Krajevne organizacije rdečega križa Stopiče, Dominikovim sodelavcem Revoza in Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba. Zahvala velja tudi tistim, ki jih nismo posebej imenovali pa ste nam stali ob strani. Žalujoči: Vsi njegovi.