Zahvala ob slovesu FRANCA IVNIKA

»Življenje celo si daroval, vedno glasu pomoči se odzval. Sledi nastale so povsod od dela tvojih pridnih rok.«

V 82. letu starosti v Gospodu je zaspal naš dragi oče, dedek, pradedek, tast in prijatelj FRANC IVNIK iz Gumberka pri Otočcu.  Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, znancem in vsem, ki ste se v velikem številu poklonili njegovemu spominu, ga pospremili na njegovi zadnji poti, darovali cvetje, sveče in prispevali za svete maše.

Hvala Prostovoljnemu gasilskemu društvu Otočec in vsem gasilcem iz bližnje in daljne okolice, ki so se s svojo prisotnostjo poklonili njegovemu delu in življenju. Hvala govornikoma: iz Društva upokojencev gospodu Bojanu Florjančiču in iz Prostovoljnega gasilskega društva Otočec gospodu Alešu Gričarju za lepo predstavitev njegove življenjske poti. Hvala pevcem kvarteta AS iz Trebnjega za sočutno zapete pesmi, trobentaču in Pogrebnemu službi Oklešen za organizacijo pogreba.

Posebej pa se zahvaljujemo župniku Jožetu Račkiju, ki je prosil gospoda škofa Andreja Glavana, da je v njegovi odsotnosti svečano vodil pogrebno sveto mašo in obred. Hvala obema za besede tolažbe in molitev. Bog povrni. Žalujoči: Vsi, ki ga neizmerno pogrešamo.