Zahvala ob slovesu FRANCA KOCJANA

V 83. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi FRANC KOCJAN iz Straže. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja, pomoč v težkih trenutkih in darovane svete maše. Hvala gasilcem Prostovolnega gasilskega društva Dolenja Straža, gospodu župniku Jožetu Mrvarju za opravljen obred, pevcem in Pogrebni službi Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba. Našega Franca bomo ohranili v lepem spominu. Žalujoči: vsi njegovi.