Zahvala ob slovesu FRANCA KUHARJA

Ni sol. Je slana solza bolečine,

ki lega čez in čez, čez vse soline.

(Tone Pavček)

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 84. letu starosti zapustil naš ljubi mož, oče, dedek in pradedek FRANC KUHAR, rojen 1938 iz Volčkove vasi pri Šentjerneju. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, za podarjene sveče in denarno pomoč ter darovane svete maše. Zahvala gospodu kaplanu za lepo opravljen obred, pevcem, govornici za izrečene besede slovesa ter vsem tistim, ki so našega očeta pospremili na njegovi zadnji poti. Vsa toplina njegovega srca bo ostala vedno z nami. Žalujoči: vsi njegovi.